WSR-Café Oude Westen

Wij vonden het WSR-Café van 20 april een groot succes! Wat hebben wij genoten van al die ambtenaren, bewoners en professionals die geknield of zelfs liggend op hun buik miniatuur Water Sensitive-taferelen bouwden in de Gouvernestraat. Maar ook van alle buttons die werden gemaakt en de poëtische zinnen die wapperden in de wind voor de Leeszaal. En wat hebben we goede gesprekken en discussies met elkaar gevoerd tijdens de rondwandeling en de borrel.

Wij hebben de indruk dat jullie elkaar dwars over organisaties heen vonden. En aangezien dat een van de belangrijkste ingrediënten is van een Water Sensitive-stad, waarin we samen de stad samen klimaatbestendig, socialer én leuker maken, kijken wij op een geslaagd WSR-Café terug. We hopen jullie ook! Bekijk de foto’s van deze middag (sta je erop?!) en van de maffe, creatieve werkvormen – ontwikkeld door Superduo.

Meer foto’s >

Meer foto’s >

Meer foto’s >