Privacyverklaring

 Waarom deze privacyverklaring?

In het kader van de nieuwe privacywet AVG, vertellen wij je in deze privacyverklaring hoe Water Sensitive Rotterdam omgaat met jouw persoonsgegevens, waarin wij overigens niet afwijken van de meeste andere organisaties. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We vertellen ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Water Sensitive Rotterdam is een beweging zonder winstoogmerk, die als doel heeft de stad Rotterdam voor te bereiden op klimaatverandering. Water Sensitive Rotterdam is geïnitieerd door de Gemeente Rotterdam en opgezet als een community met diverse partners in de stad, zoals waterschappen, woningcorporaties, architecten, creatieven en stadmakers. Water Sensitive Rotterdam verzamelt enkele persoonsgegevens voor een beperkt aantal activiteiten. Hierover kun je hieronder lezen.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Water Sensitive Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens omdat jij al geruime tijd deel uitmaakt van onze klimaatcommunity en/of je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf of organisatie waar je werkt
 • Functie of bijzonderheden over de aard van jouw werk/interesses die voor WSR van belang zijn
 • E-mailadres (mogelijk heb je deze zelf ingevuld bij het inschrijven voor onze email-nieuwsbrief Klets)
 • Telefoonnummer
 • Informatie die je zelf invult in een open veld op de website, zoals een forumpost.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om met jou te communiceren door middel van het toezenden van e-mails, uitnodigingen, onze e-mail-nieuwsbrief Klets en een enkele keer post.
 • om jou af en toe in contact te kunnen brengen met andere mensen van onze community die met water, klimaatbestendigheid of sociale initiatieven bezig zijn en waarvan wij denken dat jullie elkaar kunnen versterken.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om gebruik te maken van alle functionaliteiten op onze website.
 • om onze websites te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Water Sensitive Rotterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Water Sensitive Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de verzending van onze e-mail-nieuwsbrief Klets, maakt Water Sensitive Rotterdam gebruik van het online e-mail-programma MailChimp. Deze slaat de emailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief lokaal op, is buiten de EU gevestigd, maar doet dit volgens strenge privacy-normen. Zie hier hun privacyverklaring.

De website van WSR wordt gehost door Combell. Zij slaan hiervoor alle bestanden van de website op. Combell is gevestigd binnen de Benelux en doet dit volgens de normen van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • Water Sensitive Rotterdam gebruikt vooral technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Wel heeft Water Sensitive Rotterdam een marketingcookie van Facebook op de website geplaats, om de effectiviteit van Facebook-campagnes te meten. Als je lid bent van Facebook en ingelogd op Facebook, registreert deze cookie jouw persoonlijke klik- en surfgedrag.
 • Ook maakt Water Sensitive Rotterdam gebruik van Google Analytics, maar dit programma maakt geen gebruik van persoonsgegevens. De analytische cookies verbergen het IP-adres van de gebruiker, waardoor deze worden geanonimiseerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Water Sensitive Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Water Sensitive Rotterdam bewaart je persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Je kunt deze privacyverklaring af en toe te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Water Sensitive Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Water Sensitive Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.