Rotterdam in 2050:

Harde regenbuien en grote droogte wisselen elkaar af, maar de stad kan het aan

In 2050 heeft de klimaatverandering doorgezet. Lange perioden van intensieve regen en grote droogte wisselen elkaar af. Ook lokale, kortdurende extreme buien komen voor.

Maar dat is geen probleem. Kelders, huizen en tunnelbakken lopen niet vol. Want de stad functioneert als spons. O.a. door een grootschalig systeem van waterberging, dat fijnmazig is uitgewerkt in de haarvaten van de bebouwde omgeving. Van grootschalige waterreservoirs onder pleinen en straten, tot groene daken en muren, watertuinen en simpelweg onttegelde terrassen in de directe woonomgeving. De bewoners, creatieven, professionals en ondernemers in de stad spelen een belangrijke rol in het meedenken over, aanleg en onderhoud van deze waterbergingsoplossingen rondom het huis en in de buurt.

De klimaatbestendige stad is creatief en veerkrachtig

Het regenwater wordt niet meer linea recta afgevoerd naar het riool, maar op allerlei manieren geleid naar het oppervlaktewater en de bodem. Het water wordt opgeslagen en geleidelijk afgegeven aan de bodem en aan, bijvoorbeeld, moestuinen in de stad. Ook gebruiken bewoners en bedrijven het regenwater voor huishoudelijke activiteiten, bijvoorbeeld om de planten water te geven. Het groen en de extra vijvers houden de stad ook koeler bij extreme hitte.

En het mooiste is nog: al die aanpassingen maken de stad alleen maar leuker en sterker. Na een hoosbui spelen kinderen op de waterpleinen. De groene daken en muren maken de stad mooier, koeler en levendiger. Buurtbewoners werken samen aan watertuinen tussen hun huizen. En ontmoeten elkaar in de vele parkjes. De gemeente werkt ook samen met buurtbewoners, creatieven en ondernemers aan vernieuwende en aansprekende concepten als een groen dakpark. De klimaatbestendige stad is creatief, veerkrachtig en toekomstbestendig.

Is dit een droom? Nee, het gebeurt nu al

Is de toekomstvisie die je hierboven leest, een droom? Nee, hieraan wordt nu al gewerkt. Op allerlei plekken in de stad. Op het Benthemplein heeft de gemeente Rotterdam samen met De Urbanisten het waterplein aangelegd. In Rotterdam-West werken gemeente, bewoners en landschapsarchitecten Bosch & Slabbers aan De Straad, een toekomstgerichte straat met veel meer groen en veel meer plekken om elkaar te ontmoeten. In Spangen werkt bewonersinitiatief. Natuurlijk Spangen met de gemeente en het Hoogheemraadschap Delfland aan allerlei initiatieven zoals een water-schoolplein, een waterdoorlatende parkeerplaats rondom het Sparta-stadion en duurzame oplossingen in binnentuinen.

We hebben jou en iedereen nodig om de stad voor te bereiden op extreme regenval en droogte

Maar we zijn er nog niet. We hebben jou en iedereen nodig om de stad voor te bereiden op extreme regenval en droogte. Bijvoorbeeld, door tegels uit je tuin te halen of te vervangen door waterdoorlatende tegels. Door samen met de buren of bedrijven in de buurt ideeën te ontwikkelen voor groene daken of een park in de buurt. Bedenk ook hoe je hiermee meerwaarde kunt creëren, zoals een betere luchtkwaliteit en meer sociale cohesie in de wijk. Als je al werkt aan een initiatief in de leefomgeving of een sociaal project, bedenk hoe je het klimaatbestendige element erin kunt verwerken.

In onze uitgestrekte, dichtbebouwde omgeving hebben we iedereen nodig om samen de stad op een extreem klimaat voor te bereiden.

Wat kun jij doen?

Ben jij ambtenaar, professional, stadmaker, kunstenaar, creatieveling of bewoner? En wil jij een bijdrage leveren aan het voorbereiden van de stad op klimaatverandering? Wil jij daarbij extra meerwaarde genereren, op allerlei vlak, zoals vergroening, betere luchtkwaliteit of meer sociale cohesie in de wijk? Of ben jij al betrokken bij een groen of sociaal initiatief en wil jij daarmee iets doen om de stad voor te bereiden op klimaatverandering?

Laat je inspireren door de verhalen op deze site en ga aan de slag. Op de pagina ‘Daden’ allerlei tips.