Proeftuin klimaatadaptatie Zomerhofkwartier

Ondernemers, bewoners, De Urbanisten, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam werken samen om het Rotterdamse Zomerhofkwartier een impuls te geven én klimaatbestendig te maken. Parkeerplaatsen veranderen in regentuinen, daken worden voorzien van groen of omgezet in een polderdak. In de ‘stenige’ buitenruimte worden ideeën voor klimaatadaptatie werkelijkheid.

Het Zomerhofkwartier, ook wel ZoHo genoemd, is een bedrijventerrein uit de jaren ’50 aan de rand van het centrum van Rotterdam. Naast het Zomerhofkwartier ligt de Agniesebuurt: een 19e -eeuwse stadswijk met dicht op elkaar staande huizen en relatief weinig openbare ruimte en groen. Het gehele gebied heeft een wateropgave: bij hevige regenbuien is er sprake van wateroverlast op straat, achtertuin of kelder. Het aantal extreme regenbuien is aan het toenemen, daarom is in de wijk extra waterbergingscapaciteit nodig. Op termijn worden langere periodes van droogte en hogere temperaturen verwacht: ook hier zal het gebied last van krijgen. Zeker door de dichte bebouwing en vele harde oppervlaktes zakt weinig water naar de grond en dreigen de houten grondvesten in de wijk droog te staan en te vergaan. Ook wordt door de verharding warmte langer vastgehouden. Allemaal redenen om maatregelen te nemen om de wijk klimaatbestendig te maken.

Samenwerkende partners: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, De Urbanisten, woningcorporatie Havensteder, TU Delft.