Waterplein Frederiksplein

Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking neemt de kans op wateroverlast in Crooswijk toe. De gemeente Rotterdam (Water Sensitive Rotterdam), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Havensteder hebben, samen met bewoners, gezocht naar multifunctionele oplossingen om wateroverlast op en rond het Frederiksplein zo veel mogelijk te voorkomen. Het plein is veranderd in een waterplein dat onder normale omstandigheden een speelplein is, maar bij extreem weer overtollig regenwater uit de directe omgeving opvangt. Deze integrale aanpak vergroot de veerkracht van de wijk: het Frederiksplein anticipeert op klimaatverandering, verbetert de kwaliteit van de buitenruimte en draagt tegelijkertijd bij aan de sociale samenhang in de wijk. Leerlingen van de Oscar Romeroschool hebben meegetekend aan de afbeelding die het midden van het plein siert.

Samenwerkende partners: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Havensteder, Van Beek Infra Groep.