Waterberging Spartaplein

Als het langere tijd intensief regent, kan dit leiden tot schade en overlast. Vooral in stedelijke gebieden komt dit steeds vaker voor. Door dit water lokaal op te slaan blijft de schade en overlast voor bewoners, gemeenten, bedrijven beperkt en kan het opgeslagen water in periodes van droogte weer worden benut. In het project ‘Urban Waterbuffer’ onderzoeken Gemeente Rotterdam, Evides, waterschappen en andere partijen hoe we een ‘Urban Waterbuffer’ kunnen toepassen in stedelijk gebied en wat dit vraagt op het gebied van onder meer organisatie, techniek en financiën.

Voetbalclub Sparta in de wijk Spangen in Rotterdam-West speelt sinds 2014 op kunstgras. Spelers gebruiken het veld intensief voor wedstrijden en trainingen en het veld wordt ook regelmatig besproeid met drinkwater. Tegelijkertijd heeft de wijk Spangen een tekort aan waterberging; bij hevige neerslag is er overlast. Hierdoor is het opvangen, opslaan en gebruiken van hemelwater in Spangen dan ook een goed idee. Bron: evides.nl

Samenwerkende partners: gemeente Rotterdam, Evides, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.