Spetterflat

Stichting Tussentuin heeft een plekje in de flat die gerenoveerd moet worden aan de Mathenesserweg. Vanuit deze plek proberen ze in contact te komen met de bewoners. De stichting is gevraagd door Havensteder om na te denken over de inrichting van het binnenterrein. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de regenpijpen af te koppel en een rain-away-tegel te plaatsen.