Natuurlijke oevers Spaansebocht

De oevers van dit water worden vergroend en verzacht, zodat het waterpeil moeiteloos kan stijgen of dalen. Wie met de rug naar de wijk staat, ziet rechts van de brug de oever zoals die voorheen was: verhard. En links een de natuurlijke oever.

Samenwerkende partners: gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Natuurlijk Spangen.