Regenwaterberging Sparta

Het regenwater dat valt op het dak van het stadion van voetbalclub Sparta en het parkeerterrein rondom, wordt opgevangen en gebufferd. Het water wordt onder een Cruyff-court opgeslagen. Vanuit hier wordt het gezuiverd door een groen filter en weer de grond in gepompt. Het water zal worden gebruikt voor het besproeien van het wedstrijdveld van de voetbalclub. Het project wordt gefinancierd door Topsector Water, het hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam. Evides zorgt voor de installatie.