Lanschapsarchitect, klimaatverbinder

Wolbert van Dijk

‘Naast landschapsarchitectuur en stedenbouw heb ik een enorme fascinatie voor water en waterproblematiek, van delta’s tot waterafvoer in de ‘stenige’ stad. In 2010 ben ik in het Oude Westen komen wonen en door mijn interesses en achtergrond raakte ik al snel betrokken wij een aantal initiatieven in de wijk waaronder een tijdelijke tuin, op braakliggend terrein aan de Gaffelstraat: De Tussentuin. Met de bewoners verzorgden we zelfs een cultureel programma in de tuin, met onder andere tuinconcerten en theemiddagen, alles voor en door de bewoners. Dat vind ik heel waardevol: bewoners die zélf verantwoordelijkheid nemen voor de buitenruimte en daarvan deel uit te maken. De ervaring met De Tussentuin heeft me geïnspireerd en het werd een motor van een hele serie groen-initiatieven in het Oude Westen, waarbij water en waterproblematiek een steeds belangrijkere rol gingen spelen.’

In zijn boek ‘Klimaten’ (gepubliceerd in oktober 2016) beschrijft Wolbert van Dijk de totstandkoming van De Tussentuin en vier andere groenprojecten in het Oude Westen, met elk een verschillende waterbergingsmethode. Ook trekt hij conclusies uit zes jaar ervaring. In het boek komen de bestaande groenprojecten, de waterproblematiek én het zoeken naar verbinding met en tussen bewoners aan bod. Inzichtelijk zijn tevens de ‘kansenkaarten’: mogelijke plaatsen voor alternatieve wateropvang en –afvoer op plekken in de stad, waar men toch al bezig is met vervanging van (platte) daken en bestrating.

Rotterdam ‘waterproof’ maken voor de toekomst en daarbij werken aan een leefbare stad. Dat is het vraagstuk waar Wolbert van Dijk zich over buigt samen met Water Sensitive Rotterdam.