Adviseur Klimaatadaptatie & Waterveiligheid (Gemeente R'dam)

Rosemarie van Ham

Klimaatverandering gaat niet alleen om de keiharde (negatieve) feiten, maar ook om verbinding. Als mens, dier en natuur zijn wij met elkaar verbonden. Ik geloof in groei op het gebied van klimaat(verandering), elkaar op allerlei manieren helpen en inspireren. Op dit moment gebruiken we deze planeet om een manier van leven in stand te houden die onrealistisch is. We moeten anders gaan samenwerken en anders te durven doen. Het team van Water Sensitive Rotterdam gaat deze uitdaging aan. Iedereen heeft namelijk recht op een realistische leefbare omgeving, ook al wordt deze beïnvloed door het klimaat. Door naar elkaar te luisteren en open gesprekken aan te gaan, creëren we een beweging die een positief effect op ons allemaal zal hebben. Klimaat is immers niet links of rechts. Ik heb het vertrouwen om het klimaat op een goede manier in te zetten waardoor de klimaatvrede vanzelf komt. Dus laat de verdeeldheid stoppen en laten we elkaar helpen en elkaars oplossingen ondersteunen. Water Sensitive Rotterdam staat om het verbinden van mens, dier en natuur door klimaatadaptie toe te passen voor klimaatvrede.