Projectleider Havensteder

Maria Kluijtenaar

De stad is voor mij als projectleider en cultureel antropoloog een prachtig alledaags onderzoeksveld waar ik zelf onderdeel van uit maak. Een stad met ruimte voor natuur, dier en mens creëert een beter leefklimaat voor ons allemaal. Cultuur speelt een grote rol bij klimaatverandering. Zoals Amitav Ghosh zegt: ” The climate crisis is also a crisis of culture, and thus of the imagination. Culture generates desires — for vehicles and appliances, for certain kinds of gardens and dwellings — that are among the principal drivers of the carbon economy.”