Onderzoeker (Hogeschool R'dam)

Leander Ernst

Als docent en onderzoeker aan de opleiding Water Management aan de Hogeschool, zorgt Leander voor de wetenschappelijke onderbouwing van het gedachtegoed van Water Sensitive Rotterdam. Hij verzamelt data die beschikbaar komen uit de verschillende Water Sensitive-projecten, ontwikkelt daarvoor een database, schrijft en publiceert wetenschappelijke artikelen en is ondertussen bezig met promotieonderzoek op dit vlak.

‘Het lijkt er op dat er na de agrarische en industriële revolutie een derde mondiale transitie gaande is: de informatietechnologische revolutie. Duurzame ontwikkeling, een concept dat in de jaren ‘70 van de vorige eeuw is geïntroduceerd en lang te kampen had met een “geitenwollen sokken” imago, wordt daarin steeds meer gemeengoed. Deze fundamentele verschuiving wordt op macroniveau beïnvloed door mondiale ontwikkelingen als klimaatverandering, toenemende schaarste van grondstoffen en veranderende sociale, politieke en economische verhoudingen. Op microniveau verruimen nieuwe producten en technologieën het handelingsperspectief van individuen, organisaties en overheden. Zo verschuift duurzaamheid langzamerhand van ambitie naar norm. In deze ontwikkeling nemen steden een bijzondere – en buitengewoon interessante – plek in. Enerzijds zijn het kweekvijvers van experimenten en innovatie. Ook gaan steden steeds meer hun eigen beleid, regels en handelen bepalen, waarbij ze onderling kennis en informatie delen via mondiale stedelijke netwerken. Anderzijds zijn steden grootverbruikers van grondstoffen, ernstige milieuvervuilers en worden ze vaak gekenmerkt door grote sociaal-economische verschillen tussen bevolkingsgroepen. Al deze elementen kan ik van dichtbij bestuderen binnen Water Sensitive Rotterdam. Dat maakt dat ik met veel plezier betrokken ben bij de beweging.’