Strategie Havensteder

John van der Knaap

‘In het Havenstederplan Goed voor elkaar schrijven we: “Extreme weersomstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat het riool niet al het regenwater verwerkt of de stad oververhit raakt. Gevolgen hiervan zijn: ondergelopen kelders, drassige binnenterreinen, ontoegankelijke of ongezonde woningen. Oplossingen vinden we in klimaatadaptieve maatregelen zoals groene gevels, daken en regentuinen. Deze maatregelen maken buurten en complexen aantrekkelijk, geven verkoeling en zorgen ervoor dat onze woningen langer meegaan. Belangrijk hierbij is dat we huurders betrekken bij deze opgave en de mogelijke oplossingen.”

Wat mij betreft bereiken we dit door: samen te denken en samen te doen! Uiteraard ieder vanuit zijn eigen rol. Door kansen te zien en dan de verbinding te zoeken, betrekken we iedereen. Water is een kans! Bewonersinitiatieven ondersteunen we en, waar mogelijk, stellen wij ons vastgoed ter beschikking om de opgave mede te kunnen realiseren.

Als lid van de beweging Water Sensitive Rotterdam ben ik nauw betrokken bij de zoektocht naar integrale oplossingen. Ik geloof erin en denk dat we hiermee de stad mooier, aantrekkelijker, groener, veerkrachtiger kunnen maken in elk jaargetijde.’