Ontwerper De Urbanisten

Florian Boer

Ontwerper Florian Boer onderzoekt met zijn bureau De Urbanisten de relatie tussen stedenbouw en technische systemen zoals o.a. waterhuishouding en energie. En dus de relatie met het klimaat. De vraag hoe de organisatie van deze systemen en de voorbereiding op klimaatverandering meerwaarde kan opleveren voor de stad staat centraal in zijn praktijk. Zo is hij de ontwerper van het waterplein op het Benthemplein en de bouwstenen voor de klimaatadaptatie van de stad.