Coordinator en verbinder

Andre Rodenburg

André is de superverbinder achter Water Sensitive Rotterdam. Gespecialiseerd in riolering en stedelijk water, geïnspireerd door klimaatadaptatie (de stad voorbereiden op klimaatverandering) en de initiatiefrijke Rotterdammer. André werkt vanuit het principe ‘alleen ga je harder, samen kom je verder’. Stadmakers of professionals met een goed idee om klimaatelementen in hun initiatief of werkwijze te verweven, vinden altijd gehoor en behulpzame adviezen bij André. Naast zijn enorme netwerk bezit hij het vermogen om allerlei mensen binnen dat netwerk aan elkaar te knopen. Vanuit de posities die hij heeft bekleed, kent hij de belangen van de verschillende stakeholders bij vraagstukken in het stedelijk gebied.

Binnen Water Sensitive Rotterdam proberen we zo goed mogelijk de energie in de stad en bij stakeholders en collega’s te benutten. Samenwerken om iets positiefs voor elkaar te krijgen, is leuk! Tijd en energie steken in beargumenteren waarom iets niet kan; daar doen wij niet aan. We gaan voor: ja, en…’