Ingenieur/adviseur waterprojecten

Bert de Doelder

‘Water inspireert mij heel mijn leven al. Zwemmen bij de reddingsbrigade was jaren mijn passie. Hele zomers heb ik op de strandpost doorgebracht. Bij de gemeente heb ik jarenlang gewerkt aan het onttrekken van zo veel mogelijk water uit de grond. Bij grootschalige projecten, waarbij diepe bouwputten nodig zijn, zoals bij Rotterdam Centraal (Metrostation, Weena tunnel, Kruispleingarage), de Parkeergarage Museumpark en de Markthal, is een zgn. spanningsbemaling nodig, waarbij je de druk verlaagd in het diepe grondwaterpakket (Pleistoceen). Daarbij zijn grote hoeveelheden water gemoeid (100 tot zelfs 200 kubieke meter/uur).

Dit deed ik, totdat ik een nieuwe uitdaging zag: hoe zorg ik dat het hemelwater juist daar terecht komt waar het thuishoort? Dus nu probeer ik het hemelwater juist in de grond te krijgen, maar dan vooral in het ondiepe grondwaterpakket. Op een manier dat er geen overlast ontstaat, maar de droge palen (onder de huizen) worden natgehouden en ons systeem wordt ontlast. Maar ik heb ook al projecten waarbij we dieper willen infiltreren, zie www.urbanwaterbuffer.nl Hemelwater bergen daar waar het thuis hoort: in de grond. Als het regent zeg ik altijd: “Dat is goed voor het grondwater.”‘