Stedenbouwkundige en waterwerker

Anne Witteveen

‘Water en wateropgaven in de stenige stad fascineren mij als stedenbouwer en als persoon. Water is voor de stenige stad een vijand, maar voor een groene stad een vriend. Wil de stenige stad vergroenen en verzachten en wateropgaven lokaal aanpakken? Omarm dan het water!

Binnen steden belanden klimaatadaptieve projecten vaak in de openbare ruimte, zoals de waterpleinen of de ondergrondse waterberging onder het Kruisplein. Openbare ruimte in de stad beslaat vaak nog niet de helft van het stedelijk oppervlak en daarmee zijn andere partijen zoals bewoners, eigenaren en gebruikers belangrijk om bij klimaatadaptatie te betrekken. Iedere centimeter is van belang om de stad weerbaar en robuust te maken. En om ieder oppervlak bij klimaatadaptatie te betrekken moet er op een andere manier worden samengewerkt en komen projecten op een andere manier tot stand.

In het Oude Westen doen wij dit door bewonersinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen om niet alleen te vergroenen en te ontharden, maar ook om de ambitie ‘geen druppel naar het riool’ uit te kunnen rollen. Bewoners zijn persoonlijk betrokken bij het adaptief maken van hun woon- en leefomgeving en krijgen er een groene omgeving voor terug.

Met en door bewoners de stad adaptiever en leefbaarder maken, dat drijft mij!’