20 juni 2019 09:00 - 12:30 uur - Stadskwekerij De Kas, Van Beuningenstraat 22, 3039 WE, Rotterdam

Workshop Stadskwekerij bij Kas

Stadskwekerij DE KAS start dit jaar een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor het vergroenen van de stad. De KAS is een bewonersinitiatief die van een oud kassencomplex in het haartje van Rotterdam een multifunctionele kas wil maken met tuin.

Ontmoeting, inspiratie en kennisindeling tussen bewoners en experts over ecologisch groen en kleinschalig waterbeheer staan centraal. Stadskwekerij DE KAS kan daarmee een experimentele ruimte bieden voor het vinden van antwoorden op actuele vraagstukken van de stad zoals: klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, welzijn en gezondheid.

De initiatiefnemers – Eva Bes en Marja Versteeg – hebben hun kernwaarden en eerste ideeën op papier gezet maar hechten er waarde aan dat het project een plan wordt dat breed gedragen wordt door betrokken partijen in de stad. Daarvoor  hebben zij Hiltrud Pötz van Atelier GroenBlauw gevraagd een aantal workshops te begeleiden met alle stakeholders om het plan verder in co-creatie uit te werken.

Doel van de eerste workshop is een gezamenlijke visie en concepten te ontwikkelen voor de locatie, dat wil zeggen de kas en het omringende terrein. Wat kan jij/jouw organisatie met dit initiatief? Hoe kan het plan van Stadskwekerij De Kas nog beter worden en een meerwaarde hebben voor jou?

Eva en Marja vinden het erg fijn als jij er ook bij bent en nodigen je, samen met zo’n 20 andere stakeholders, hierbij van harte uit. Krijg jij ook zo’n warm gevoel van binnen? Meldt je dan aan via info@stadskwekerijdekas.nl 

Programma

9:00 Inloop

9:15 Opening en introductie Marja Versteeg

9:45 Inspiratielezing door Hiltrud Pötz, pitches door gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de buurt.

10:15 Koffie

10:30 Workshop

12:00 Plenaire afsluiting

12:30 Gezamelijke lunch