27 mei 2019 14:00 - 16:30 uur - De Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR, Rotterdam

Hitte en gezondheid Regiobijeenkomst

Hoe kun je als gemeente omgaan met de gezondheidsgevolgen van hitte en hoe kan een lokaal hitteplan daarbij helpen?

Door klimaatverandering wordt het steeds warmer en nemen het aantal tropische dagen toe. Aanhoudende hitte kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten zoals uitdroging en hittestress, soms met sterfte tot gevolg. Kwetsbare groepen, waaronder ouderen, kunnen hier een meest last van hebben. Op deze bijeenkomst staan we stil bij de gezondheidsgevolgen van hitte en bespreken we de mogelijkheden om in de context van een lokaal hitteplan deze gevolgen de komende jaren steeds beter op te vangen.

In het uitvoeringsprogramma van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) is afgesproken dat in 2019/2020 in zoveel mogelijk gemeenten lokale hitteplannen worden ingevoerd. In februari  2019 is daarvoor de handreiking gepubliceerd.

Natuurlijk is er ook een programma dat er als volgt uitziet:

–       Opening en inleiding

              door Marleen Helmer (Klimaatverbond Nederland)

–       Panelgesprek over de huidige en toekomstige aanpak van hitte.

–       Klimaatverandering en hitte
door weer- en klimaatvrouw Margot Ribberink

–       Uitvoering van de handreiking lokale hitteplan
door vertegenwoordiger GGD

–       Bespreking handreiking aan diverse werktafels
Hoe kan een lokaal hitteplan worden uitgevoerd? Hoe worden juiste partners gevonden? Welke lokale, regionale en landelijke ondersteuning?

–       Bevindingen bespreken

–       Afsluiting met borrel

Word jij hier enthousiast van? Meldt je aan via de link onder het kopje ‘Externe links’ (rechtsboven).